pl en cs de ru

Paski Temperaturowe  Thermax

Paski Temperaturowe Thermax   TMC  Hallcrest znajdują wiele wszechstronnych zastosowań. Zakres ich stosowania ciągle się powiększa , tak że nie sposób je wszystkie wymienić. Niemniej jednak zastosowane nieodwracalne wskaźniki temperatury można sklasyfikować według trzech głównych kryteriów :

 

 

 

Thermax Irreversible  wspomagają  procesy :Paski Temperaturowe Paski Temperaturowe

   

1  Paski Temperaturowe — KONTROLA JAKOŚCI

2  Paski Temperaturowe — OKRESOWE PRZEGLĄDY

3  Paski Temperaturowe — NARUSZENIE WARUNKÓW GWARANCJI

4 Paski Temeperaturowe  – PROCESY STERYLIZACJI 

 

Wyżej podana klasyfikacja znajduje swoje odzwierciedlenie między innymi w takich dziedzinach jak:

— URZĄDZENIA MECHANICZNE
Monitorowanie przegrzewania, zużywania się i tarcia elementów maszyn włączając w to : łożyska, skrzynie biegów, obudowy przekładni, wymienników ciepła, pomp grzejnych, radiatorów, itp.

— URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Monitorowanie przegrzewania w celu uniknięcia nieplanowanych przestojów generatorów,transformatorów, prostowników, silników, metalowych i plastikowych urządzeń elektrycznych,przekaźników, podziemnych linii zasilających, itp.

— UKŁADY ELEKTRONICZNE I PODZESPOŁY
Powierzchniowy pomiar temperatury, np. PC boards, półprzewodników, silników, tranzystorów,oporników, obudowy, zasilaczy i innych urządzeń elektronicznych.

— PROCESY PRODUKCYJNE
Monitorowanie i rejestracja maksymalnej temperatury podczas, np. lutowania falowego, klejenia, wypalania, wygrzewania, wulkanizacji, utwardzania, łączenia, powlekania, pasteryzacji, sterylizacji oraz w innych podobnych procesach.

— MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT MATERIAŁÓW WRAŻLIWYCH NA TEMPERATURĘ
W celu uniknięcia zepsucia się materiałów w wyniku działania temperatury, np. leków, farmaceutyków,filmów fotograficznych/błon x-rays, żywności, baterii, chemikaliów oraz innych produktów wrażliwych na temperatur